Ajda Kadunc: Gatekeepers

170,00 

Gatekeepers, 2023

Olje na papir / Oil on paper

28,9 x 20,6 cm

Okvirjena / Framed

170 €

Ajda Kadunc izhaja iz slikarske prakse večjih formatov, ki pa jo razširja z najdenimi in zavrženimi površinami in hibridnimi, večmedijskimi postavitvami, ki omogočajo večjo interakcijo z gledalcem. Znotraj slikarstva in risbe jo zanimajo podobe, ki v formi prepletajo naravno in umetno in v procesu tvorijo nove pojavne oblike. Intuitiven pristop in vsebinska negotovost sta vodili umetničinega raziskovanja, ki skozi alternativne prostore komunikacije skuša presegati gledalčevo dojemanje resničnosti in normalnosti, da bi na novo vzpostavila pomen. V iskanju trenutka sprememb tvega propad struktur, saj se šele takrat vzpostavijo nove komunikacije med znanim in tujim, s tem pa v umetničini mimikriji naravnih procesov nastopi tudi priložnost za obnavljanje.

Ajda Kadunc bases her works on large format paintings, but extends it with found and discarded surfaces and hybrid, multi-media installations that allow for greater interaction with the viewer. Within the genres of painting and drawing, she is interested in images that – in their form, intertwine the natural and the artificial, and in the process create new visual representations. An intuitive approach and conceptual uncertainty have guided the artist’s exploration, which seeks to transcend the viewer’s perception of reality and normality through alternative spaces of communication in order to re-establish meaning. In her search for a pivotal moment of change, she risks the collapse of structures, because only then new relations between the familiar and the foreign are established, and therefore, there is also an opportunity for renewal in the artist’s mimicry of natural processes.

 

___________________________

 

Ajda Kadunc (1995) je leta 2018 diplomirala na oddelku slikarstva Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. V letu 2020 se je izobraževala na Akademiji za likovno umetnost v Helsinkih. Sodelovala je na več skupinskih razstavah, med drugim v Galeriji Knifer (Osijek, 2022) v Galeriji Alkatraz (Ljubljana, 2021) ter na IV. mednarodnem študentskem bienalu (Split, 2021). Samostojno je razstavljala v Layerjevi hiši (Kranj, 2021) in v galeriji DobraVaga (Ljubljana, 2020).

Ajda Kadunc (1995) graduated from the Department of Painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in 2018, where she is currently completing her MA studies. In 2020, she studied at the Academy of Fine Arts in Helsinki. She has participated in several group exhibitions, including Knifer Gallery (Osijek, 2022), Alkatraz Gallery (Ljubljana, 2021), and the IV International Student Biennial (Split, 2021). She has had solo exhibitions at Layer House (Kranj, 2021) and DobraVaga Gallery (Ljubljana, 2020).