Ana Janež: Iz serije Grand Miniatures

220,00 

Iz serije Grand Miniatures, 2022

Akril na tkanini / Acrylic on fabric

18 x 24 cm

220 €

Ana Janež ustvarja v tehnikah slike, risbe, fotografije in instalacije, v svoji praksi pa posebno pozornost namenja površini del in njihovi pojavnosti v prostoru. V procesu pretvarjanja digitalnih zapisov v analogne in obratno, nastanejo na videz abstraktne strukture, ki namigujejo na odsotnost stvarnega referenta, s čimer sicer statična dela raziskujejo tudi odnos med trenutkom in trajanjem. Razčlenjevanje in podvajanje segmentov ter odsotnost naracije gledalca morda najprej zmedejo, a tudi spodbudijo, da prostor med digitalnim in telesnim, prisotnim in odsotnim, zapolni z lastno refleksijo.

Ana Janež creates in the field of painting, drawing, photography, and installation, paying particular attention to the surface of her works and their appearance in the given space. In the process of transforming digital records into analogue ones and vice versa, seemingly abstract structures emerge, suggesting the absence of reality. This enables the static works to explore the relationship between moment and duration, the dissection and duplication of segment, and the absence of narrative which may at first confuse the viewer, but it also encourages them to fill the space between the digital and the corporeal, the present and the absent, with their own reflection.

_______________________________________

Ana Janež (1997) zaključuje magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Prvič se je samostojno predstavila v letu 2022 z razstavo Slišiš, da nič ne slišiš? v galeriji DobraVaga, kjer je bila od januarja do marca 2023 tudi rezidentka odprtega ateljeja. Razstavljala je na več skupinskih razstavah doma in v tujini, med drugim v Kino Šiška (Ljubljana, 2023), Layerjevi hiši (Kranj, 2022), galeriji Knifer (Osijek, 2022), POSITIONS Berlin Art Fair (Berlin, 2022). Je prejemnica Nagrade UL ALUO za delo v letu 2020/21. Deluje v polju slikarstva in risbe, posredno pa tudi v fotografiji in instalaciji. Trenutno živi in dela v Kopru.

Ana Janež (1997) is completing her Master’s degree in painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. She had her first solo exhibition titled Do You Hear You Hear Nothing? in 2022 at DobraVaga Gallery, where she was also a resident of an open studio from January to March 2023. She has exhibited in several group exhibitions at home and abroad, including Kino Šiška (Ljubljana, 2023), Layer House (Kranj, 2022), Knifer Gallery (Osijek, 2022), POSITIONS Berlin Art Fair (Berlin, 2022). She primarily works in the field of painting and drawing – consequently also in the field of photography and installation. She currently lives and works in Koper.