Ana Ščuka: Burjafon VI

1.000,00 

Burjafon VI, 2022

Zvočna skulptura / Sound sculpture

Porcelan / Porcelain

32 x 7 x 6 cm

1.000 €

Kategorija:

Ana Ščuka se v svoji ustvarjalni praksi, ki temelji na oblikovalskem znanju, posveča mediju keramike. S tehnikami in postopki oblikovanja keramike nastanejo skulpture, kjer išče presek med oblikovanjem in umetnostjo. Koncept instrumenta in njegove zvočnosti avtorici predstavlja vmesno točko, ki združuje funkcionalnost s skulpturalnostjo. Burjafoni so skulpture, ki so nastale na podlagi opazovanja kraške pokrajine in pojavov, izpostavljeni vetrovom burje pa proizvajajo zvok. Tekom samega procesa ustvarjanja avtorico zanima aspekt večsenzornega zaznavanja in doživljanja, ki se odraža tudi v končnih delih.

Ana Ščuka’s creative practice focuses on the medium of ceramics. Her artistic creation is based upon the foundations of design knowledge. She uses the techniques and processes of ceramic design to create sculptures, with which she is striving to find the intersection between design and art. For the artist, the concept of the instrument and its sonority represents an in-between point that combines functionality with sculpture. The Boraphones are sculptures created from observation of the Kras landscape and its phenomena, and when exposed to the bora winds, they produce sound. Throughout the process of creation, the artist is interested in the aspect of multi-sensory perception and experience, which is also reflected in the final works.

 

____________________________

 

Ana Ščuka (1998) je leta 2022 zaključila študij Unikatnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V okviru študijske izmenjave Erasmus+ je svoje znanje izpopolnjevala na Fakulteti primenjenih umetnosti v Beogradu. Samostojno je razstavljala diplomsko delo Burjafon v sklopu festivala na višti Istrolov/Burjafon (Hrastovlje, 2023) in Fragment Burjafona na Računskem sodišču RS (Ljubljana, 2021). Sodelovala je na več skupinskih razstavah, med drugim na V. Mednarodnem trienalu keramike UNICUM 2023 (Ljubljana, 2023), The 16th International Biennial of Miniature Art v Srbiji (Gornji Milanovac, 2022), πr kvadrat, razstava sodobne kinetične keramike (Layerjeva hiša, Kranj, 2021) in Svetlobna gverila: Pet elementov (Ljubljana, 2020).

Ana Ščuka (1998) graduated in 2022 from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where she studied Unique Design. As part of the Erasmus+ study exchange, she furthered her knowledge at the Faculty of Applied Arts in Belgrade. She has exhibited her graduation work Burjafon at the Istrolov/ Burjafon Festival (Hrastovlje, 2023) and the Fragment of Burjafon at the Court of Audit of Republic of Slovenia (Ljubljana, 2021). She has participated in several group exhibitions, including the 5th International Ceramics Triennial UNICUM 2023 (Ljubljana, 2023), The 16th International Biennial of Miniature Art in Serbia (Gornji Milanovac, 2022), πr Square, an exhibition of contemporary kinetic ceramics (Layer’s House, Kranj, 2021), and Light Guerrilla: Five Elements (Ljubljana, 2020).