Lana Kosovel: V, iz serije Prognoza

260,00 

V, iz serije Prognoza, 2023

Oglje na papir / Charcoal on paper

29,7 x 40,4 cm

260 €

Razstavljena dela so rezultat umetničinega raziskovanja prostora in možnosti njegove upodobitve v ploskovnih medijih risbe, grafike in slikarstva. Ti ji omogočajo različne pristope in transformacije ploskve, v primeru platna in lesa pa tudi specifične omejitve. Razdeljene podlage in struktura na sami površini, izrezovanje, sestavljanje ter medsebojno učinkovanje teh lastnosti so sledili vprašanjem v povezavi s pojmom portala, ter njegove funkcije v prehajanju skozi. Dela kompozicijsko in potezno učinkujejo globinsko in gledalca posrkajo v svoje strukture.

Presented works are the result of the artist’s exploration of space and the possibilities for its representation in the flat drawing, print and painting media. These provide the artist with various possible approaches and planar transformations and in case of canvas and wood, with particular limitations. Divided underlying and surface structures, cutting, assembling and the mutual effects of the resulting components follow from the inquiries into the concept of a portal and its function in passing through. The compositions and gestures result in a spatial effect that draws the observer into emergent structures.

____________________________

Lana Kosovel (2001) je leta 2020 zaključila izobrazbo na Umetniški gimnaziji likovne smeri v Novi Gorici. Od takrat nadaljuje s študijem na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje dodiplomski študij slikarstva. Svojo prvo samostojno razstavo Prelomi in izrezi je pripravila v Feiglovi knjižnici (Gorica, Italija, 2023). Sodelovala je na skupinskih razstavah Kabinet čudes (Galerija Univerze v Ljubljani na rektoratu UL, Ljubljana, 2023) in AGLUO BANG (happening) (Tobačna ulica 5, Ljubljana, 2023). Deluje na področju slikarstva, risbe in grafike.

Lana Kosovel (2001) graduated in 2020 from the High School of Fine Arts in Nova Gorica. Since then, she has continued her studies at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where she is currently completing her bachelor’s degree in painting. Her first solo exhibition, Refractions and Cut-outs, was held at the Feigl Library (Gorizia, Italy, 2023). She has participated in the group exhibitions Cabinet of Wonders (University of Ljubljana Gallery at the Rectorate of University of Ljubljana, Ljubljana, 2023) and AGLUO BANG (happening) (Tobačna ulica 5, Ljubljana, 2023). She works in the fields of painting, drawing and printmaking.