Nika Rupnik: Park za hišo

320,00 

Park za hišo, 2023

Risba na pleksi steklo / Drawing on plexi glass

30 x 30 cm

320 €

 

 

Nika Rupnik s predstavljeno serijo nadaljuje raziskovanje skoraj navideznih prostorov, kristaliziranih v trenutku, ki ga delijo z gledalcem. Prosojne ploskve upodobljenim motivom narave in delno skrite arhitekture omogočajo lebdenje v prostoru, hkrati pa jim narekujejo prostorsko specifičnost. Odnos med pravo in senčno risbo, ki se projicira za delom, vzbuja občutek minljivosti, saj se s spremembo svetlobnih pogojev spremeni tudi njena pojavnost. Spreminjanje in izginjanje senc ima vzporednico v minljivosti upodobljenih arhitekturnih prostorov, ki jih že prerašča prav tako spreminjajoča se narava.

The presented series is the continuation of the artist’s opus depicting nearly virtual spaces, crystallised in the moment they share with the viewer. Translucent surfaces float the images of nature and partially concealed architecture in space, while dictating the works’ site specificity. The relationship between the real and the shadow drawing that is projected behind the work and changes with the lighting conditions, evokes a sense of transience. Changing and disappearing shadows have a parallel in the transience of the depicted architectural spaces, which are already being overgrown by an equally ever changing nature.

 

____________________________

 

Nika Rupnik (1991) je leta 2012 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija je svoje znanje na področju grafike izpopolnjevala na Winchester School of Art (VB). Od leta 2017 je samozaposlena v kulturi kot slikarka. V zadnjem času veliko deluje kot scenografka, pa tudi ilustratorka in likovna pedagoginja. Svoje delo je predstavila na samostojnih razstavah: Stranski ris (DobraVaga, Ljubljana, 2023), Prostor igre (ArtKIT, Maribor, 2022), Struktura (Layerjeva hiša, Kranj, 2022), Pozor, hud pes (Nočna izložba Pešak, Ljubljana, 2020), Feng Šui (Kapsula, Ljubljana, 2017), Cityjet (Kiosk Kino Šiška, Ljubljana 2014) idr. Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah doma in v tujini, med drugimi tudi na razstavah Pesmi v grafiki (Hiša kulture, Pivka, 2023), Sveže ribe (DobraVaga, Ljubljana, 2021). Risba (DobraVaga, Ljubljana, 2020), Razpotja – razstava ilustracij (Galerija K18, Maribor 2020), Bienale neodvisnih: Allstars (DobraVaga, Ljubljana 2017), Vojna in mi(r) (Hiša kulture v Pivki, Pivka 2016; Kapsula, Ljubljana, 2017), Grafična pomlad (Center grafičnih umetnosti, Maribor 2015; Akademija likovnih umetnosti, Sarajevo 2015).

Nika Rupnik (1991) graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where she majored in painting, in 2012. During her studies, she furthered her knowledge in the field of printmaking at the Winchester School of Art (UK). Since 2017, she has been self-employed in culture as a painter. Recently she has been working as a set designer, illustrator and art teacher. She presented her work in several solo exhibitions: Lateral Drawing (DobraVaga, Ljubljana, 2023), Space of Play (ArtKIT, Maribor, 2022), Structure (Layer’s House, Kranj, 2022), Beware of the Dog (Night Window Pešak, Ljubljana, 2020), Feng Shui (Kapsula, Ljubljana, 2017), Cityjet (Kiosk Kino Šiška, Ljubljana 2014). She has participated in many group exhibitions at home and abroad, including Poems in Graphic Art (House of Culture, Pivka, 2023), Fresh Fish (DobraVaga, Ljubljana, 2021). Drawing (DobraVaga, Ljubljana, 2020), Crossroads – Illustration Exhibition (K18 Gallery, Maribor 2020), Biennial of Independent: Allstars (DobraVaga, Ljubljana 2017), Vojna in (mi)r (Pivka House of Culture, Pivka 2016; Kapsula, Ljubljana, 2017), Graphic Spring (Centre of Graphic Arts, Maribor 2015; Academy of Fine Arts, Sarajevo 2015).